Nieuwe kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts in het tijdschrift voor Bouwrecht

Er is in TBR 2017/158 een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017. In deze kroniek worden adviezen besproken die een scala aan aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen. Het betreft adviezen over onder meer: geschiktheidseisen/selectiecriteria, gunningscriteria, proportionaliteit, motiveringsplicht in verband met clusterverbod en in verband met splitsingsgebod, belangenverstrengeling, willekeur, strijd met transparantiebeginsel, tijdig klagen/proactieve houding, vertrouwelijke gegevens/schending rechtmatige commerciƫle belangen, wezenlijke wijziging, intrekken aanbestedingsprocedure, rechtsbescherming/motivering gunningsbeslissing. Zie voor een volledig overzicht de kroniek.