Enquête Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep een onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête naar de opvattingen over de rechtsbescherming van inschrijvers. Via de enquête willen de onderzoekers de signalen en problemen rondom rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk in kaart brengen.

Bent u ondernemer, aanbestedende dienst of andere belanghebbende? Dan kunt u deelnemen aan de enquête van KWINK. Uw deelname aan deze enquête wordt zeer gewaardeerd!