CvAE verkleint expertbestand

De CvAE heeft met ingang van heden afscheid genomen van 32 hoofdzakelijk juridische experts. De reden hiervoor is dat de behoefte van de CvAE aan inschakeling van experts, enkel vanwege hun kennis van het aanbestedingsrecht, is afgenomen. Deze afname houdt vooral verband met het feit dat de CvAE – mede als gevolg van de herstructurering van de (juridisch-inhoudelijke) ondersteuning door het secretariaat – die kennis inmiddels in belangrijke mate zelf in huis heeft. De CvAE wil van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals haar dank uit te spreken voor de inzet en morele ondersteuning van het werk van de CvAE door de experts met wie zij de samenwerking heeft beëindigd.