Klachtenformulier

Belangrijk:

voordat u uw klacht bij de Commissie neerlegt, dient u eerst uw klacht bij de aanbestedende dienst kenbaar te maken. Als dat niet is gedaan, kan de Commissie uw klacht niet in behandeling nemen