Personenregister

De voorzitter en de vicevoorzitter kunnen zich voor de behandeling van een klacht laten bijstaan door experts. De experts zijn geselecteerd ófwel als Commissie Expert, op grond van hun brede ervaring, kennis en deskundigheid (inkoopexpertise en/of aanbestedingsrecht), ófwel als Branche Expert vanwege hun branchespecifieke ervaring, kennis en deskundigheid. Zij verrichten hun activiteiten op persoonlijke titel. Hieronder staat de lijst van experts die de voorzitter en de vicevoorzitter kan raadplegen.
 

Naam Type Expert Expertise Organisatie
Veld, J. in 't Branche Expert bouw, dbfmo Markt/ Overheid
Verberne, mr. G. Commissie Expert recht, generiek Markt/ Overheid
Waterman, mr. D. Commissie Expert recht, generiek Overheid
Werkman-Bouwkamp, mevr. mr. G.R. Branche Expert recht, bouw/gww, social return Wetenschap
Wieman, mevr. drs. A. Branche Expert inkoop, openbaar vervoer Overheid
Wijk, mr. T. van Branche Expert recht, bouw/gww, ict, zorg, duurzaamheid Overheid

Pagina's