Personenregister

De voorzitter en de vicevoorzitter kunnen zich voor de behandeling van een klacht laten bijstaan door experts. De experts zijn geselecteerd ófwel als Commissie Expert, op grond van hun brede ervaring, kennis en deskundigheid (inkoopexpertise en/of aanbestedingsrecht), ófwel als Branche Expert vanwege hun branchespecifieke ervaring, kennis en deskundigheid. Zij verrichten hun activiteiten op persoonlijke titel. Hieronder staat de lijst van experts die de voorzitter en de vicevoorzitter kan raadplegen.
 

Naam Type Expert Expertise Organisatie
Sibma, D. Branche Expert inkoop, WMO/zorg/re-integratie en diensten Overheid
Specker, P. Branche Expert inkoop, schoonmaakdiensten Overheid
Springer, drs. P.A. Commissie Expert inkoop, generiek, duurzaamheid Overheid
Steller, ir. F.P. Commissie Expert inkoop, generiek Overheid
Steyger, mevr. prof. mr. E. Commissie Expert recht, generiek Overheid
Stuijts MSc, M.A.J. Commissie Expert inkoop, generiek Overheid
Tijms, ing. H. Commissie Expert inkoop, generiek Overheid
Tintel, J.C. Commissie Expert inkoop, generiek Overheid
Tummers, mevr. H. Branche Expert recht, bouw/gww Markt
Veenendaal, J. Branche Expert inkoop, zorg Overheid

Pagina's