Behandelde klachten

Advies 277: Geen strategische inschrijvingen bij aanbesteding busvervoer vastgesteld.

Publicatiedatum: 13/03/2018

Europese openbare aanbesteding van een raamovereenkomst met één ondernemer voor besloten busvervoer in Europa. Volgens klager dient er een logische relatie tussen de uurtarieven te bestaan. Dat betekent een stijgend verloop van tarief 1 tot en met 3. Alle inschrijvers hebben daarentegen volgens beklaagde ingeschreven met juist een dalend verloop van tarief 1 tot en met 3., hetgeen een onlogische relatie is. Zij hebben daarbij waarschijnlijk allen het strategische model van zittende opdrachtnemer (en winnaar) X gevolgd.

PDF icon 150930_-_advies_277_-.pdf  [145.78 KB]

Advies 418: Onjuist selectiecriterium door geen punten toe te kennen in geval van beroep op een derde die geen onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband.

Publicatiedatum: 13/03/2018

Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties. De opdracht is verdeeld in twee gebieden, waarbij één leverancier per gebied wordt geselecteerd. Er zijn drie klachtonderdelen:
1. Beklaagde heeft in strijd met de Gids Proportionaliteit, meer in het bijzonder Voorschrift 3.5 F, kerncompetenties gestapeld;

PDF icon 180124_-_advies_418_-.pdf  [338.59 KB]

Advies 438: Bovengrens voor kostprijs niet disproportioneel. Geen gelijk speelveld door achterhouden van informatie.

Publicatiedatum: 20/02/2018

Europese openbare procedure voor diensten voor het verzorgen van diverse vormen van vervoer in de betreffende regio, waaronder WMO-vervoer (sociaal vervoer en dagbestedingsvervoer), leerlingenvervoer en vervoer van jeugdigen in het kader van de Jeugdwet. De opdracht is verdeeld over drie percelen waarbij een inschrijver op maximaal twee van de drie percelen mag inschrijven. De klacht bestaat uit twee onderdelen:

PDF icon 171117_-_advies_438_-.pdf  [310.72 KB]

Advies 445: Aanbesteding van raamovereenkomst ten onrechte samengevoegd met een concrete opdracht

Publicatiedatum: 13/02/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor de uitvoering van elektrotechnische werken. Het ARW 2016 is op de procedure van toepassing verklaard. De klacht omvat vier onderdelen:

PDF icon 171219_-_advies_445_-.pdf  [310.8 KB]

Advies 430: Klacht over voorschrijven Duits keurmerk RAL GZ 951/1 voor containers deels gegrond.

Publicatiedatum: 13/02/2018

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van minicontainers en chips inclusief bijbehorende dienstverlening. Geklaagd wordt over het voorschrijven van het Duitse keurmerk RAL GZ 951/1, wat in strijd zou zijn met artikel 34 VWE, disproportioneel zou zijn en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

PDF icon 180129_-_advies_430_-.pdf  [351.87 KB]

Advies 437: Prijsbijlage ontbreekt bij inschrijving. Terecht ongeldig verklaard.

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor diensten betreffende inspecties, preventief onderhoud, correctief onderhoud (storingen) en herstellingen (manco's) van hijswerktuigen ten behoeve van objecten van X. De opdracht is verdeeld in vijf percelen. Hoofdstuk 2 van het ARW 2016 is van toepassing verklaard. De inschrijving van klager is ongeldig verklaard omdat Bijlage 12 Herstellingen hijswerktuigen ontbreekt. Klager maakt hiertegen bezwaar.

PDF icon 171113_-_advies_437_-.pdf  [281.34 KB]

Advies 439: Overschrijdt beklaagde haar wettelijke taakstelling met de aanbestedingsprocedure?

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor diensten betreffende het vervoer van stoffelijke overschotten. De opdracht is verdeeld in 23 percelen, waaronder één perceel de meldkamer betreft.  Er zijn twee klachtonderdelen:

PDF icon 171128_-_advies_439_-.pdf  [288.68 KB]

Advies 444: Diverse klachten van een branchevereniging over niet transparante aanbesteding architectuurdiensten gegrond verklaard.

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese niet-openbare procedure voor architectendiensten voor nieuwbouw en inbreiding van een schoolgebouw. Geklaagd wordt door een brancheorganisatie. De klacht omvat vijf onderdelen:

PDF icon 171218_-_advies_444_-.pdf  [429.19 KB]

Advies 420: Onduidelijke eis aan kosten ligdagen bij andere uitvaartondernemer is in strijd met transparantieverplichting.

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met twee opdrachtnemers voor het uitvoeren van uitvaartdiensten van gemeentewege. Beklaagde heeft de gunningsbeslissing ingetrokken omdat klager haar inschrijving niet gestand zou doen. Klager stelt dat zij dat wel doet. Klager stemt echter niet in met verhoogde eisen, die beklaagde na de mededeling van de gunningsbeslissing kenbaar heeft gemaakt.

PDF icon 171130_-_advies_420_-.pdf  [204.64 KB]

Advies 413: Gunningscriterium moet verband houden met de opdracht.

Publicatiedatum: 19/12/2017

Onder een dynamisch aankoopsysteem is een uitnodiging tot inschrijving gedaan voor een opdracht tot het uitvoeren van projectmanagement van bouw- en vastgoedprojecten in Caribisch Nederland. In het eerste klachtonderdeel stelt klager dat het subgunningscriterium 'De mate van ervaring als Projectmanager/projectleider met projecten op basis van een geïntegreerd contract' disproportioneel is.

PDF icon 170726_-_advies_413_-.pdf  [213.14 KB]

Pagina's