Behandelde klachten

Advies 59: Inschrijver kan kiezen tussen twee verschillende prijzenbladen, is de beoordeling voldoende transparant?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure met betrekking tot een opdracht voor de levering van postdiensten en bezorging. Inschrijvers kunnen kiezen uit twee verschillende prijzenbladen. Onvoldoende transparant hoe de inschrijvingen worden beoordeeld op het onderdeel prijs? Art. 1.15 Aw 2012.

PDF icon 131224_-_advies_59_-.pdf  [76.34 KB]

Advies 22-2: Waren eisen in de aanbestedingsdocumenten duidelijk?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een raamovereenkomst voor de levering van onder andere ICT hardware. Klager ontvangt 0 punten voor het onderdeel prijs, omdat zij verzuimd heeft een controller in haar inschrijving op te nemen. Eisen in de aanbestedingsdocumenten onduidelijk?

PDF icon 130813_-_advies_22-2_-.pdf  [110.07 KB]

Advies 22-1: Wat wordt verstaan onder een A-merk in de betreffende ICT-hardware markt?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een raamovereenkomst voor de levering van onder andere ICT hardware. Inschrijvers moeten “A-Merk” aanbieden. Is door klager aangeboden merk Z. een “A merk”? Hoe dient een redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver bij een aanbesteding als de onderhavige de door beklaagde in haar definitie van het begrip “A-Merk” gebruikte kwalificaties “hoge naamsbekendheid” en “toonaangevend” te begrijpen?

PDF icon 130924_-_advies_22-1_-.pdf  [76.61 KB]

Advies 38: Is het niet toevoegen van een tevredenheidsverklaring bij een eigen verklaring een voor herstel vatbare fout?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Niet-openbare aanbestedingsprocedure op basis van het ARW 2012 voor het ontwerp en de uitvoering van de reconstructie van een weg.  Klager verzuimt tevredenheidsverklaring bij de eigen verklaring te voegen en wordt om die reden door beklaagde uitgesloten. Voor herstel vatbare fout? Art. 3.14.4 ARW 2005. Art. 3.13.7 ARW 2012. Art. 1.22 lid 2 AW 2012.

PDF icon 131017_-_advies_38_-.pdf  [82.97 KB]

Advies 27: Mag een overeenkomst met een zittende leverancier voor een jaar verlengd worden?

Publicatiedatum: 11/11/2013

Beklaagde sluit na afloop van een raamovereenkomst voor het leveren van directiechauffeursdiensten onderhands een nieuwe overeenkomst met de zittende dienstverlener. Is het handelen van beklaagde in strijd met art. 1.4 lid 1 Aw 2012?

PDF icon 131101_-_advies_27_-.pdf  [77.25 KB]

Pagina's