Behandelde klachten

Advies 36: Is referentie eis voldoende duidelijk?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een overheidsopdracht voor de reiniging van metrovoertuigen. Klager voldoet volgens beklaagde niet aan referentie-eis. Is referentie-eis voldoende duidelijk? Referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit? Strijd met art. 1.10 lid 4 Aw 2012? Betekenis van de Gids Proportionaliteit voor speciale sectorbedrijven?

PDF icon 131205_-_advies_36_-.pdf  [107.66 KB]

Advies 24: Moet bij aanpassing selectiebesluit nieuwe bezwaartermijn gaan lopen?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Niet-openbare aanbestedingsprocedure voor het leveren van bureaus en bureaustoelen. Klager wordt in eerste instantie geselecteerd. Andere gegadigde maakt met succes bezwaar tegen selectiebesluit. Beklaagde neemt nieuw selectiebesluit als gevolg waarvan klager alsnog wordt uitgesloten. Beklaagde heeft gegadigden ten onrechte geen termijn gegund om tegen nieuw selectiebesluit op te komen.

PDF icon 130806_-_advies_24_-.pdf  [65.8 KB]

Advies 13: Is de aansprakelijkheidsregeling disproportioneel?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Aanbesteding van een raamovereenkomst. Algemene vervoerscondities 2002 (AVC). Aansprakelijkheidsregeling disproportioneel? Voorschrift 3.9 D lid 2 Gids Proportionaliteit.

PDF icon 130612_-_advies_13_-.pdf  [77.54 KB]

Advies 27: Mag een overeenkomst met een zittende leverancier voor een jaar verlengd worden?

Publicatiedatum: 11/11/2013

Beklaagde sluit na afloop van een raamovereenkomst voor het leveren van directiechauffeursdiensten onderhands een nieuwe overeenkomst met de zittende dienstverlener. Is het handelen van beklaagde in strijd met art. 1.4 lid 1 Aw 2012?

PDF icon 131101_-_advies_27_-.pdf  [77.25 KB]

Pagina's