Behandelde klachten

Advies 499: Te lage bovengrens voor de prijs?

Publicatiedatum: 28/06/2019

Advies 499| Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. De ondernemer stelt dat de aanbesteder in strijd heeft gehandeld met het proportionaliteitsbeginsel zoals opgenomen in artikel 1.10 Aw 2012 door een niet realistische bovengrens voor een bepaalde omrekenfactor te stellen.

PDF icon 190222_-_advies_499_-_.pdf  [328.62 KB]

Advies 500: Wat is een geïntegreerd contract?

Publicatiedatum: 28/06/2019

Advies 500| Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten.

De ondernemer stelt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte ongeldig heeft verklaard, omdat zijn referentie niet zou voldoen aan het vereiste dat hij een geïntegreerd contract moest hebben opgesteld.

PDF icon 190228_-_advies_500_-_.pdf  [234.23 KB]

Advies 487: De selectiemethodiek is niet proportioneel

Publicatiedatum: 24/06/2019

Advies 487 | Samenvatting

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor het ontwerpen van een multifunctioneel gebouw door een combinatie van één architect en één constructeur.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 190227_-_advies_487_-_.pdf  [333.49 KB]

Advies 484 : Is de offerte tijdig per e-mail ingediend?

Publicatiedatum: 18/06/2019

Advies 484| Samenvatting

Tussen de aanbesteder en de ondernemer is een raamovereenkomst tot stand gekomen. De klacht ziet op een nadere offerteaanvraag onder die raamovereenkomst voor een overheidsopdracht voor diensten betreffende het schrijven van praktijkvoorbeelden op het gebied van inkopen in het sociaal domein, maatschappelijk verantwoord inkopen, circulair inkopen en innovatiegericht inkopen.

PDF icon 190227_-_advies_484_-_-.pdf  [251.31 KB]

Advies 488: Opdracht voor het beheer van investeringsfondsen ten onrechte niet aanbesteed?

Publicatiedatum: 10/04/2019

De klacht ziet op een opdracht voor het beheer van een tweetal investeringsfondsen die andere fondsen voeden, waaruit vervolgens risicokapitaal (venture capital) voor jonge en snelgroeiende innovatieve en/of technologische ondernemingen beschikbaar komt. Ondernemer gaat ervan uit dat het ministerie deze opdracht in strijd met de Aanbestedingswet 2012 onderhands heeft verleend en dat de opdracht had moeten worden aanbesteed. De Commissie acht de klacht in beginsel ongegrond omdat, voor zover al sprake is van een overheidsopdracht, het ministerie daarvan geen opdrachtgever is.

PDF icon 190222_-_advies_488_-_.pdf  [206.96 KB]

Advies 494 : Verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege overschrijden maximaal toegestane aantal woorden?

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor diensten voor grafische vormgeving.

Volgens de ondernemer is zijn verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege het overschrijden van het maximaal toegestane aantal woorden in de visuele uitwerking van de referentieopdracht voor kerncompetentie 1.

PDF icon 181214_-_advies_494_-.pdf  [241.35 KB]

Advies 426-II: Bonus/malus- en boeteregeling disproportioneel en niet transparant?

Publicatiedatum: 05/02/2019

In dit tweede deel van Advies 426, met betrekking tot klachtonderdeel 9, staat de bonus-malus regeling bij de aanbesteding van Wmo-vervoer ter discussie. Die regeling omvat een groot aantal boetes en malussen, wat volgens klager disproportioneel is. Klager heeft een berekening gemaakt die neerkomt op een verwachte malus/boete van vele miljoenen euro per jaar. Aanbesteder meent dat die berekening is gebaseerd op verkeerde uitgangspunten.

De Commissie overweegt dat in zijn algemeenheid voor boetes en malussen het volgende geldt:

1.  De regeling moet transparant zijn;

PDF icon 180131_-_advies_426-ii_-.pdf  [420.74 KB]

Advies 501: Verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege overschrijden maximaal toegestane aantal woorden?

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor diensten voor grafische vormgeving.

Volgens de ondernemer is zijn verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege het overschrijden van het maximaal toegestane aantal woorden in de beschrijving - referentieopdracht voor kerncompetentie 2. De tekst in het ter illustratie ingediende huisstijlhandboek had volgens de ondernemer niet mogen worden meegeteld voor het bepalen van het maximaal toegestane aantal woorden.

PDF icon 181214_-_advies_501_-.pdf  [258.51 KB]

Advies 485: Verwezen naar merken “of gelijkwaardig”, terwijl functionele omschrijving opdracht mogelijk was; deugdelijke grond intrekking aanbesteding

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor het geheel of gedeeltelijk leveren van materialen en het vervangen van armaturen en lichtmasten.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer dat aanbesteder op onjuiste gronden is overgegaan tot de intrekking van de aanbesteding.

PDF icon 181129_advies_485_-.pdf  [537.41 KB]

Advies 472: Nader kwalitatief gunningscriterium ‘Levenscyclusanalyse (LCA)’ in strijd met transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van bedrijfskleding. Het gunningscriterium dat wordt toegepast is het criterium van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Omdat de aanbesteder rekening wenst te houden met duurzaamheidsaspecten, is gekozen voor toepassing van het nadere kwalitatieve gunningscriterium ‘Levens Cyclus Analyse (LCA)’.

De ondernemer stelt dat dit nadere criterium in strijd is met het transparantiebeginsel en daardoor niet geschikt is om inschrijvingen met elkaar te vergelijken.

PDF icon 190125_-_advies_472_-.pdf  [545.12 KB]

Pagina's