Behandelde klachten

Advies 525: Model K-verklaring zowel bij aanmelding als bij inschrijving gevraagd

Publicatiedatum: 02/07/2019

Advies 525 | Samenvatting

De klacht ziet op een nationale niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de realisatie van een sportpark.

Klachtonderdeel 1

De aanbesteder heeft per abuis de model K-verklaring reeds in de selectiefase opgevraagd. Vervolgens heeft de aanbesteder nagelaten deze fout te corrigeren. Bij inschrijving heeft de aanbesteder opnieuw om indiening van een model K-verklaring gevraagd.

PDF icon 190509_advies_525_-_.pdf  [203.91 KB]

Advies 526: Een klacht over vele knock-out eisen: wel dient de ondernemer zich proactief op te stellen

Publicatiedatum: 02/07/2019

Advies 526 | Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht tot levering van een kleding inname automaat (KIA) en een kleding uitgifte automaat (KUA).

De klacht is gericht tegen het grote aantal knock-out-eisen en bepaalde knock-out-eisen in het bijzonder. Nu de ondernemer naar het oordeel van de Commissie onvoldoende proactief heeft gehandeld, acht de Commissie alle klachtonderdelen ongegrond.

De Commissie laat zich ten overvloede nog uit over de afzonderlijke 11 klachtonderdelen.

PDF icon 190528_advies_526_-_.pdf  [341.6 KB]

Advies 497: Medewerkers niet verplicht om dienstreizen via de opdrachtnemer te boeken

Publicatiedatum: 01/07/2019

Advies 497 | Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor buitenlandse (dienst-)reizen.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer zich op het standpunt dat de omvang van de raamovereenkomst onvoldoende bepaald is doordat de medewerkers van aanbesteder niet verplicht zijn via de opdrachtnemer te boeken.

PDF icon 190114_-_advies_497_-_.pdf  [194.72 KB]

Advies 495: Uitvoeringseis dat het papier moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber

Publicatiedatum: 01/07/2019

Advies 495| Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor leveringen van drukwerk.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer dat hij ten onrechte is uitgesloten van de aanbestedingsprocedure omdat zijn referentie voor kerncompetentie 3 ‘leveren van gepersonaliseerde brieven voor de afdeling gemeentelijke belastingen (aanslagen, aanmaningen, bijsluiters)’ ten onrechte is afgewezen.

PDF icon 190212_-_advies_495_-_.pdf  [495.67 KB]

Advies 499: Te lage bovengrens voor de prijs?

Publicatiedatum: 28/06/2019

Advies 499| Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. De ondernemer stelt dat de aanbesteder in strijd heeft gehandeld met het proportionaliteitsbeginsel zoals opgenomen in artikel 1.10 Aw 2012 door een niet realistische bovengrens voor een bepaalde omrekenfactor te stellen.

PDF icon 190222_-_advies_499_-_.pdf  [328.62 KB]

Advies 500: Wat is een geïntegreerd contract?

Publicatiedatum: 28/06/2019

Advies 500| Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten.

De ondernemer stelt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte ongeldig heeft verklaard, omdat zijn referentie niet zou voldoen aan het vereiste dat hij een geïntegreerd contract moest hebben opgesteld.

PDF icon 190228_-_advies_500_-_.pdf  [234.23 KB]

Advies 520: ICT-aanbesteding: compatibiliteitseis toegestaan?

Publicatiedatum: 28/06/2019

Advies 520| Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor leveringen voor het werkend opleveren en vervolgens ter beschikking stellen van een on-premise ICT-oplossing binnen het GEO-domein, inclusief onderhoud en ondersteuning.

PDF icon 190418_advies_520_-_.pdf  [191.76 KB]

Advies 487: De selectiemethodiek is niet proportioneel

Publicatiedatum: 24/06/2019

Advies 487 | Samenvatting

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor het ontwerpen van een multifunctioneel gebouw door een combinatie van één architect en één constructeur.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 190227_-_advies_487_-_.pdf  [333.49 KB]

Advies 484 : Is de offerte tijdig per e-mail ingediend?

Publicatiedatum: 18/06/2019

Advies 484| Samenvatting

Tussen de aanbesteder en de ondernemer is een raamovereenkomst tot stand gekomen. De klacht ziet op een nadere offerteaanvraag onder die raamovereenkomst voor een overheidsopdracht voor diensten betreffende het schrijven van praktijkvoorbeelden op het gebied van inkopen in het sociaal domein, maatschappelijk verantwoord inkopen, circulair inkopen en innovatiegericht inkopen.

PDF icon 190227_-_advies_484_-_-.pdf  [251.31 KB]

Advies 488: Opdracht voor het beheer van investeringsfondsen ten onrechte niet aanbesteed?

Publicatiedatum: 10/04/2019

De klacht ziet op een opdracht voor het beheer van een tweetal investeringsfondsen die andere fondsen voeden, waaruit vervolgens risicokapitaal (venture capital) voor jonge en snelgroeiende innovatieve en/of technologische ondernemingen beschikbaar komt. Ondernemer gaat ervan uit dat het ministerie deze opdracht in strijd met de Aanbestedingswet 2012 onderhands heeft verleend en dat de opdracht had moeten worden aanbesteed. De Commissie acht de klacht in beginsel ongegrond omdat, voor zover al sprake is van een overheidsopdracht, het ministerie daarvan geen opdrachtgever is.

PDF icon 190222_-_advies_488_-_.pdf  [206.96 KB]

Pagina's