Advies 571: Aanbesteder weet beslissing om opdrachten samen te voegen voldoende te motiveren

(2 juni 2020)
Publicatiedatum: 
woensdag, 22 juli 2020

De Commissie heeft geoordeeld dat aanbesteder de samenvoeging van de opdrachten voldoende heeft gemotiveerd in de zin van artikel 1.5, lid 1, Aw 2012, daarmee heeft aanbesteder eveneens aan zijn motiveringsplicht van artikel 1.5, lid 3, Aw 2012 voldaan. Dit geldt naar het oordeel van de Commissie ook voor een geval als het onderhavige waarbij gelijksoortige opdrachten van verschillende aanbestedende diensten worden samengevoegd (zie Advies 345, overweging 5.10.3).