Advies 479: Zijn de inschrijvingen van ondernemers terecht door aanbesteder terzijde gelegd?

(1 oktober 2018)
Publicatiedatum: 
woensdag, 31 oktober 2018

De klacht betreft een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor advieswerkzaamheden die zien op de herinrichting van een kantoor van de aanbesteder.

De aanbesteder heeft de inschrijvingen van twee inschrijvers ongeldig verklaard omdat zij een inschrijving onder voorwaarden zouden hebben ingediend door in de inschrijvingsbegroting de DNR 2011 van toepassing te verklaren.

Een brancheorganisatie heeft een klacht ingediend waarin zij klaagt dat deze twee inschrijvingen ten onrechte als ongeldig terzijde zijn gelegd en de inschrijvers ten onrechte niet in de gelegenheid zijn gesteld om de fout in hun inschrijvingen te herstellen. Omdat de inschrijvingsbegroting geen deel uitmaakt van de te sluiten overeenkomst, is er volgens de brancheorganisatie geen inschrijving onder voorwaarden ingediend en is de door de aanbesteder in de aanbestedingsstukken voorgeschreven AABA DNR 2005 van toepassing. De inschrijvers hebben namelijk in het inschrijvingsbiljet ingestemd met de voorwaarden van de aanbesteding.

Volgens de aanbesteder hebben de twee inschrijvers allebei een inschrijving onder voorwaarden gedaan en was het juridisch niet toegestaan om deze fout te laten herstellen.

Naar het oordeel van de Commissie hebben de twee inschrijvers inschrijvingen onder voorwaarden ingediend door in de inschrijvingsbegrotingen de DNR 2011 van toepassing te verklaren. Dat zij in hun inschrijvingsbiljetten hebben ingestemd met de voorwaarden van de aanbesteding, doet daar niet aan af. De Commissie oordeelt vervolgens dat de aanbesteder in dit geval geen mogelijkheid tot herstel mocht geven. Naar het oordeel van de Commissie kan het alsnog schrappen van het van toepassing verklaren van de DNR 2011 niet worden aangemerkt als een klaarblijkelijk eenvoudige precisering of het rechtzetten van een kennelijke materiƫle fout. De aanbesteder heeft de inschrijvingen terecht als ongeldig terzijde gelegd.

De Commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is.