Advies 473: Is de inschrijving van ondernemer ten onrechte ongeldig verklaard?

(10 september 2018)
Publicatiedatum: 
donderdag, 18 oktober 2018

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met betrekking tot het leveren en onderhouden van zonnepanelen.

De aanbesteder heeft de inschrijving van de ondernemer ongeldig verklaard omdat deze zou hebben verzuimd bij het prijzenformulier een open begroting in te dienen.

De ondernemer klaagt erover dat de aanbestedingsdocumenten onvoldoende transparant waren wat betreft de eis met betrekking tot het indienen van een open begroting. Hij stelt dat zijn inschrijving ten onrechte als ongeldig terzijde is gelegd en dat hij in de gelegenheid had moeten worden gesteld om zijn inschrijving te herstellen. Volgens de aanbesteder stond het recht dat niet toe.

De Commissie beantwoordt in het kader van de beoordeling van de klacht twee vragen:
1. zijn de aanbestedingsdocumenten transparant?;
2. zo ja, had de aanbesteder de ondernemer dan in de gelegenheid mogen en moeten stellen om de omissie in zijn inschrijving te herstellen, anders gezegd, om de ontbrekende open begroting alsnog over te leggen?

De Commissie concludeert dat de aanbestedingsdocumenten transparant zijn en dat duidelijk is dat bij het prijzenformulier een open begroting moest worden ingediend. Dat had de ondernemer niet gedaan. Vervolgens oordeelt de Commissie dat de aanbesteder in dit geval geen mogelijkheid tot herstel mocht geven. Er was namelijk geen sprake van een klaarblijkelijk eenvoudige precisering of het rechtzetten van een kennelijke materiƫle fout. De aanbesteder heeft de inschrijving van de ondernemer terecht als ongeldig terzijde gelegd.

De Commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is.