Advies 413: Gunningscriterium moet verband houden met de opdracht.

(26 juli 2017)
Publicatiedatum: 
dinsdag, 19 december 2017

Onder een dynamisch aankoopsysteem is een uitnodiging tot inschrijving gedaan voor een opdracht tot het uitvoeren van projectmanagement van bouw- en vastgoedprojecten in Caribisch Nederland. In het eerste klachtonderdeel stelt klager dat het subgunningscriterium 'De mate van ervaring als Projectmanager/projectleider met projecten op basis van een geïntegreerd contract' disproportioneel is. In het tweede klachtonderdeel stelt klager dat ten onrechte een subgunningscriterium ontbreekt dat ziet op ervaring van inschrijvers met werk in het buitenland waarbij de leidinggevende zich op ruim 1000 km afstand en de moederorganisatie op ruim 7000 km afstand bevindt.

Beide klachtonderdelen worden ongegrond verklaard omdat klager haar bezwaren niet tijdig - vóór inschrijving - heeft geuit. Ten overvloede gaat de Commissie nog wel op de klachten in.

De Commissie kan uit de opdrachtomschrijving in de uitnodiging tot inschrijving niet afleiden dat de onderhavige opdracht ook betrekking heeft op geïntegreerde contracten. Beklaagde heeft het advies van het klachtenmeldpunt dat het nadere criterium ('De mate van ervaring als Projectmanager/projectleider met projecten op basis van een geïntegreerd contract) onvoldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht integraal overgenomen. Dit gunningscriterium is dus in strijd met de regels opgesteld.

Wat betreft het niet opnemen van een subcriterium dat ziet op ervaring met aansturing op grote afstand overweegt de Commissie het volgende. Aanbestedende diensten hebben een ruime vrijheid om nadere criteria te kiezen in het kader van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. Daarbij zijn zij gebonden aan de kaders van de beginselen van aanbestedingsrecht en de relevante wet- en regelgeving. Dat beklaagde buiten deze kaders is getreden, is de Commissie niet gebleken.